Contact Us

Cititel Central Saigon
Địa chỉ: 247-249 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (028) 3521 8532
Mail: ota.sales@cititels.com; sales@cititels.com; info1@cititels.com 

Cititel Parkview Saigon
Địa chỉ: 51-55 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (028) 2253 2211
Mail: ota.sales@cititels.com; sales@cititels.com; info2@cititels.com 

Cititel Ben Thanh Hotel
Địa chỉ: 108 – 110 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (028) 3824 5680
Mail: ota.sales@cititels.com; sales@cititels.com; info4@cititels.com 

Grand Cititel Hanoi
Địa chỉ: 13B đường Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hòan Kiếm, TP.Hà Nội.
ĐT: (024) 3933 0123 
Mail: ota.sales@cititels.com; reservation@cititels.com; info3@cititels.com 

Grand Cititel Danang 
Địa chỉ: 532, đường 2 tháng 9, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
ĐT: (023) 6353 9279
Mail: ota.sales@cititels.com; reservation-dn@cititels.com; info5@cititels.com


Leave a Reply